Hong Kong

33rd Floor Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Wanchai
Hong Kong

tel  (852) 2891 2212
fax (852) 2834 5442

info@rlphk.com

 

Beijing

Room 1412, Jing Guang Centre Office Building
Hujialou, Chaoyang District
Beijing
Postal Code 100020

tel  (86 10) 8535 8200    
fax (86 10) 8535 8299

Shanghai

Room 3901, K11
300 Huaihai Zhong Road, Huangpu District
Shanghai
Postal Code  200021

tel  (86 21) 2357 1620
fax (86 21) 2357 1649

Guangzhou

Room 3316, Tower A, China Shine Plaza
No. 9 Linhe Xi Road, Tianhe District
Guangzhou
Postal Code 510620

tel  (86 20) 6622 3636
fax (86 20) 3801 0793

Shenzhen

Room E-G, 12th Floor, Tower A, World Finance Centre
4003 Shennan Road East
Shenzhen
Postal Code 518008

tel  (86 755) 6138 8901
fax (86 755) 6138 8910

Taipei

6th Floor, No. 2, Section 5,
Minsheng East Road, Songshan District,
Taipei

tel  (886) 0905371638
 


Hong Kong

33rd Floor Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Wanchai
Hong Kong

tel  (852) 2891 2212
fax (852) 2834 5442

info@rlphk.com

 

Beijing

Room 1412, Jing Guang Centre Office Building
Hujialou, Chaoyang District
Beijing
Postal Code 100020

tel  (86 10) 8535 8200    
fax (86 10) 8535 8299

Shanghai

Room 3901, K11
300 Huaihai Zhong Road, Huangpu District
Shanghai
Postal Code  200021

tel  (86 21) 2357 1620
fax (86 21) 2357 1649

Guangzhou

Room 3316, Tower A, China Shine Plaza
No. 9 Linhe Xi Road, Tianhe District
Guangzhou
Postal Code 510620

tel  (86 20) 6622 3636
fax (86 20) 3801 0793

Shenzhen

Room E-G, 12th Floor, Tower A, World Finance Centre
4003 Shennan Road East
Shenzhen
Postal Code 518008

tel  (86 755) 6138 8901
fax (86 755) 6138 8910


Taipei

6th Floor, No. 2, Section 5,
Minsheng East Road, Songshan District,
Taipei

tel  (886) 0905371638