ARCHITECTURE

Eastern Advanced Medical Centre, Hong Kong
Hong Kong Baptist Hospital Block E, Hong Kong
The Tanner Hill, Hong Kong
Harmony Place, Hong Kong
Hong Kong Sanatorium & Hospital Extension Phase 3A & Phase 4, Hong Kong
Maggie’s Cancer Caring Centre, Hong Kong
SK Yee Healthy Life Centre, Hong Kong